Haqqinda info logosu 33
Paylaşım
Haqqinda.info

WordPress Kendi Temanızı Kolay Şekilde Yapın

WordPress Kendi Temanızı Kolay Şekilde Yapın

Bir Web sitesi kurmak için en güzel cms WordPress-dir. Milyonlarca WordPress temaları ve eklentileri bulunmaktatır. Her günde bu sayı artmakdadır. WordPress ile istediğiniz tür site yapa bilirsiniz. Bunun için WordPress temalar kullanılmakdadır. Bazen istediyimiz temayı bulmuyoruz. O zaman kendi temamızı kendimiz kurmalı oluyoruz. Şimdi site Kendi Temamızı Kolay Şekilde Nasıl Kura Bileceyimizi anlatıcam. Bir WordPress teması için ilk önce index.php ve style.css dosyası oluşturmağımız şart. İndex.php temamızın ana sayfası olucak. Bu faylın içerisine kodlar yazmamız şart ama style.css dosyayısın içine kodlar yazmamış şart deyildir. Şart sadece o dosyanın ftp mizde var olmasıdır. Gelelim diger dosyalara. Header.php dosyayı oluşduralım. Bu doska sitenin baş kısmı. Bu kısımı index.php dosyamızda çalıştırmak için

<?php get_header(); ?>

kodu kullanmaktayız.İçine Meta Kodlar ve her sayfada görünmesini istediğimiz kodlar olucak. Footer.php sitenin en aşağı kısmı o kısma Sidebar kodları,Sayğaç kodları ve s. kendi isteyimize belli kodlar eklenilir. Bu kısımı index.php dosyamızda çalıştırmak için

<?php get_footer(); ?>

kodu kullanmaktayız. Single.php bu dosya makalelerimizin okunması için kullanılan dosyadır. Bu Dosya olmaz sa Makalelerimiz okunamaz. Sidebar.php dosyası sitede kurulu olan eklentileri yayımlamak için kullanılıyor.
Bu kısımı index.php dosyamızda ve ya diğer dosytalarda çalıştırmak için

 <?php get_sidebar(); ?>

kodu kullanmaktayız.
Page.php dosyamız yazdığımız sayfaların okunması için gerekli. Bide category.php dostyası oluşmaktadır.Bu dosyada yaratdığımız bölmelerdeki makalelerin okunması için gerekli. Gelecek derslerimizde daha kaliteli ve güzel temalar yapmağı örgeticem de şimdilik bu kadar yeter. Birde temamızın daha funsional olması için functions.php dosyası oluşduracağız. Bu dosya ile bir kaç funksiya kodlarıa bakmak istermisin?.
Gelelim ilk önce Header.php dosyamızın kodlarına ve ayrıntılarına.

<?php bloginfo('template_url'); ?>

Kodu temamızın url kodudur. Örneğin temamızın ismi bytar ise o zaman url-de. site.com/wp-content/themes/bytar/ olarak belirtilecekdir. Bu kod sitede örneeğin rss dosyasını ve ya kullanıcağımız kendimiz isim verdiyimiz css dosyayısını kullanmak için kullanıcaz. Örnek olaraq diyelim ki kendimiz style.css de kodlarımızın olmasını deyil de stilim.css dosyasyında olmasını istiyoruz. O zaman ftp mizde tema klasöründe css dosyaımızı yaratıcaz ve

<?php bloginfo('template_url'); ?>/css-dosya-yolumu-yazicaq

Gibi kullanıcaz.

<?php bloginfo('siteurl');?>

Kodu Sitemizin kendi Url adresini göstermek için kullanılmaktatır. Örneğin benim sitem için http://haqqinda.info olucakdır. Bu Kodda belirtilen gibi sitenin url sini gostericek. Diğelim bir bytar.php diye dosya olurturduk ve içine kendi koldarımızı yazdık onu nasıl kullanıcaz dersek

<?php include (TEMPLATEPATH . '/bytar.php'); ?>

kodu akla gelicek. Bu kodda bytar.php dosyasını kendinize göre deyişdire bilirsiniz.

İndex.php de Kullanılan kodlar

İlk önce içeriklerimizi yayınlamamız gerekir.

<?php if(have_posts()) : ?>
<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>

Buraya İçerik Kodları Yazıcaz

<?php endwhile; ?>
 <?php endif; ?>
Her bir makalenin baslığı olmalı. O Başlığım görünmesi için

<?php the_title(); ?> 

Kodunu Kullandık. Güzel Artık Makalelerimizin Başlıkları yayınlanıyor. Şimdi biz makalemizden bir kısmını göstermek istersek bir çok yöntemler vardır. Ama en basit yöntem

<?php the_content_rss('', TRUE, '', 50); ?>

kodu kullanmaktır. Bu kodda 50 sayısı makale içeriyinden gösterilicek harf sayısı. Kendinize göre deyişe bilirsiniz.
Makalemizde Resim Varsa Ve Resmi Göstermek için

<img src="<?php echo get_thumbnail($post->ID);?>"/>

Kodu Kullanılacakdır.
Tamam Burasıda Güzel. A Makaleni tam nasıl okunur onu anlatmağı unutdum :). Onun için permalink kullanıcaz. Permalink içeriyin single.php yani okuna bilmesi için yapılanmış linkidir.

<?php the_permalink() ?>

Makalemizin Hangi Kateqoide olması için

<?php the_category(', '); ?>

Kodu Kullanılıcak.Bence Çok Gzel Ve Anlayımlı ders oluyor. Gelelim İndex.php için sonuca. Sayfada belirlediğimiz sayıda makale yayımlandı ama makale sayı bizim belirlediyimiz sayıdan çok olursa bize sayfalama kodu lazım olucak. Sayfalama kodunun funksionunu çalıştırmak için Function.php kodları na bakınız. Ama index.php için en aşağı kısma. Yani <?php endwhile; ?>

  <?php endif; ?>

Kodundan sonra

<?php previous_posts_link(__('Önceki')) ?></li>
 
<?php sayfalama(); ?>
 
<?php next_posts_link(__('Sonraki')) ?>

Kodu yazılmalı.

Single.php Kodlar

Yukarıdada anlatdığım gibi single.php dosyası makalemizin tam okunması için gerekli.

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

Buraya İçerik Kodlarımızı ve ve Content Kodu yazılıcak


<?php endwhile; else : endif; ?>
 <?php the_content(); ?>

Single.php kodları Page.php dosyasındada kullanılmakdadır.

Function.php Kodları

Yukarıda index.php için sayfalama kodunu yazmışdım. Şu kodlar ise o kodların çalışması için yazılması şart.

 function sayfalama($pages = '', $range = 3)
{
$showitems = ($range * 2)+1;
global $paged;
if(empty($paged)) $paged = 1;
if($pages == '')
{
global $wp_query;
$pages = $wp_query->max_num_pages;
if(!$pages)
{
$pages = 1;
}
}
if(1 != $pages)
{

if($paged > 1 && $showitems < $pages) echo "<li><a href='".get_pagenum_link($paged - 1)."'><<</a></li>";
for ($i=1; $i <= $pages; $i++)
{
if (1 != $pages &&( !($i >= $paged+$range+1 || $i <= $paged-$range-1) || $pages <= $showitems ))
{
echo ($paged == $i)? "<span class='indi'>".$i."</span>":"<li><a href='".get_pagenum_link($i)."'>".$i."</a></li>";
}
}
if ($paged < $pages && $showitems < $pages) echo "<li><a href='".get_pagenum_link($paged + 1)."'>>></a></li>";
}
}
 

Diyelim sitemisin admin paneline keçdikde kendi WordPress logosunu olmasını istemiyoruz. O zaman Kullanacağımız kod

function custom_loginlogo() {
	echo '<style type="text/css">
			h1 a {background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/img/logo.jpg) !important; }
	   </style>';
}
add_action('login_head', 'custom_loginlogo');

Olucak. İmg klasörünün içerininde logo.jpg resimimiz artık logo ile deyişilecekdir.

Makalelerimizde Ön Şekil için Kullanılıcak function.php kodu. Makalemizde resim olmadıkta img kasörümüzn içerisinde yoxdur.php resmi görüntülenicekdir.

 

if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) { 
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );
 

}

function get_thumbnail($postid=0, $size='full') {
if ($postid<1)
$postid = get_the_ID();
$thumb = get_post_meta($postid, "resim", TRUE);
if ($thumb != null or $thumb != '') {
echo $thumb;
}
elseif ($images = get_children(array(
'post_parent' => $postid,
'post_type' => 'attachment',
'numberposts' => '1',
'post_mime_type' => 'image', )))
foreach($images as $image) {
$thumbnail=wp_get_attachment_image_src($image->ID, $size);
?>
<?php echo $thumbnail[0]; ?>
<?php
}
else {
echo get_bloginfo ( 'stylesheet_directory' );
echo '/img/yoxdur.png';
}
} 

 
Wordpress Temasında Kullanılan Diğer Kodlar
Etiketleri Göstermek için Göstermek için

<?php the_tags(' ', ', ', ''); ?>

Yazar İsmi Göstermek için

 <?php the_author(', '); ?> 

Paylaşım Zamanını Göstermek için

 <?php the_time('l, F jS, Y') ?>

Kateqori Ve alt kateqori listelemek için

 <?php
 global $wpdb;
 $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,comment_author_url, SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = '' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10";
 
 $comments = $wpdb->get_results($sql);
 $output = $pre_HTML;
 $output .= "\n<ul>";
 foreach ($comments as $comment) {
  $output .= "\n<li>".strip_tags($comment->comment_author) .":" . "<a href=\"" . get_permalink($comment->ID)."#comment-" . $comment->comment_ID . "\" title=\"on ".$comment->post_title . "\">" . strip_tags($comment->com_excerpt)."</a></li>";
 }
 $output .= "\n</ul>";
 $output .= $post_HTML;
 echo $output;
?> 

Okşar Makaleleri Göstermek için

 <?php
// Default arguments
$args = array(
	'posts_per_page' => 3, // makale sayisi
	'post__not_in'  => array( get_the_ID() ),
	'no_found_rows' => true, 
96  'orderby'    => 'rand',

);

$cats = wp_get_post_terms( get_the_ID(), 'category' ); 
$cats_ids = array(); 
foreach( $cats as $wpex_related_cat ) {
	$cats_ids[] = $wpex_related_cat->term_id; 
}
if ( ! empty( $cats_ids ) ) {
	$args['category__in'] = $cats_ids;
}

$wpex_query = new wp_query( $args );

foreach( $wpex_query->posts as $post ) : setup_postdata( $post ); ?>

Buraya İçerik Kodları yazılıcak.<?php
endforeach;
wp_reset_postdata(); ?> 
Emeye Sayğı Yorum Yapınız
tural
İngilizce WhatsApp Durumları

İngilizce WhatsApp Durumları

7 ay əvvəl 516
tural
Site için logo nasıl düzeltilir?

Site için logo nasıl düzeltilir?

6 ay əvvəl 1014 4
tural
dsdsds dsdsd

dsdsds dsdsd

3 ay əvvəl 1574

Rəy Bildir (3 Yorum)

@tural (17 Noyabr 2017 01:47)

Her kese tesekkur ederim. Siz okudukca bende daha cok wordpress tema kodlari paylasarim

Cavabla
@Mehemmed (08 Sentyabr 2017 16:02)

Çok güzel Hocam, ellerin dert görmesin. Gördüyüm en iyi derslik sen yapmışsın

Cavabla
@Samir (06 Sentyabr 2017 18:31)

Merhaba , Cox guzel anlatmisin hocam eline saglik

Cavabla