Xəbərlər

Azərbaycan Ordusunun əməliyyat-taktiki təlimləri başa çatıb

  • Xeber
  • Xeber
  • 115 baxış
  • 0 şərhlər

Azərbaycan Ordusunun əməliyyat-taktiki təlimləri başa çatıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən keçirilən əməliyyat-taktiki təlimləri uğurla başa çatıb.
Dağlıq-meşə və çətin relyefli ərazilərdə keçirilən təlimlərdə əsas diqqət Vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla şəxsi heyətin və hərbi idarəetmə orqanlarının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, döyüş texnikasının və digər hərbi vasitələrin tətbiqi, o cümlədən qoşunların terrorçu dəstələr (qruplar) və qanunsuz silahlı qruplaşmalar ilə mübarizə və anti-terror əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üzrə təlim-döyüş tapşırıqlarının icra edilməsinə yönəldilib.
Mürəkkəb şəraitdə keçirilən təlimlərdə müxtəlif qoşun növləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili üzrə tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib, qoşunların idarəedilməsi vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, döyüş, mənəvi-psixoloji və maddi-texniki təminat məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib.
Təlim rəhbərliyinin qiymətləndirməsinə əsasən qoşunlar qarşıya qoyulan məqsədlərə tam nail olub. Şəxsi heyət döyüş əməliyyatlarının aparılması üzrə praktiki təcrübə əldə edib, həmçinin yüksək səhra vərdişləri nümayiş etdirib.

____

Завершились оперативно-тактические учения Азербайджанской Армии

Завершились оперативно-тактические учения, проведенные в соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым.
В ходе учений, проведенных в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного во время Отечественной войны, было сосредоточено на повышении уровня профессионализма личного состава и органов военного управления, применении боевой техники и других средств военного назначения, а также выполнении учебно-боевых задач по борьбе с террористическими отрядами (группами) и с незаконными вооруженными формированиями, проведении контртеррористических операций.
На учениях, прошедших в сложных условиях, успешно решались задачи по организации взаимодействия различных видов войск, особое внимание уделялось совершенствованию навыков управления войсками, боевому, морально-психологическому и материально-техническому обеспечению.
По оценке руководства учений, войска полностью достигли поставленных целей. Личный состав накопил практический опыт ведения боевых действий, а также продемонстрировал высокую полевую выучку.

____

Azerbaijan Army’s Operational-Tactical Exercises ended

Operational-Tactical Exercises, conducted in accordance with the plan approved by the President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces, Mr. Ilham Aliyev, have ended.
In the course of the exercises held in a mountain-wooded area with difficult terrain, the main attention considering the combat experience gained during the Patriotic War was focused on increasing the level of professionalism of personnel and military command and control bodies, use of combat vehicle, and other military equipment, as well as fulfilling training and combat missions to fight against terrorist detachments (groups) and illegal armed formations, and to conduct counter-terrorism operations.
During the exercises conducted in difficult conditions, the tasks of organizing the interoperability of various types of troops were accomplished successfully. Special attention was paid to improving the skills of troops command and control, as well as to combat, moral-psychological and logistic support.
According to the exercise leadership’s evaluation, the troops fully achieved their goals. The military personnel has gained practical experience in the conduct of combat operations, and also demonstrated high field training.

Şərh yaz

Your email adress will not be published ,Requied fileds are marked*.