Xəbərlər

Əlahiddə Ümumqoşun Ordu hava hücumundan müdafiə bölmələrində taktiki-xüsusi təlimlər keçirilir

  • Xeber
  • Xeber
  • 58 baxış
  • 0 şərhlər

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun ön xətdə yerləşən hava hücumundan müdafiə bölmələrində taktiki-xüsusi təlimlər keçirilir

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun ön xətdə yerləşən hava hücumundan müdafiə bölmələrində taktiki-xüsusi təlimlər keçirilir. Çətin dağlıq şəraitdə döyüş növbətçiliyi aparan zenitçilər bilik və bacarıqlarını praktiki atışlarda nümayiş etdirirlər.
Müasir ümumqoşun döyüşünün çevik dəyişən şəraiti bütün heyətdən zenit-artilleriya bölmələrinin manevr qabiliyyətinin yüksək olmasını tələb edir. Bu məqsədlə bölmələrin qısa zamanda qurğulardan hava hədəfinə atəş açaraq məhv etməsi və çətin dağlıq şəraitdə yerdəyişməsi məşq etdirilir.
Təlimə cəlb olunan pilotsuz uçuş aparatlarının aşkar olunması, müşayiət və məhv edilməsi üzrə heyətlərin bacarıqları pilotsuz uçuş aparatlarının praktiki fəaliyyəti ilə yoxlanılır.
Qurğu heyətlərinin yerüstü hədəflərə praktiki atışları ilə təlimlər davam edir.

____

В передовых подразделениях ПВО Отдельной общевойсковой армии проходят тактико-специальные учения

Тактико-специальные учения проходят в подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной общевойсковой армии, дислоцированных на передней линии. Зенитчики, несущие боевое дежурство в сложных горных условиях, демонстрируют свои знания и навыки в ходе выполнения практических стрельб.
Быстро меняющаяся обстановка современного общевойскового боя требует от всего личного состава высокой маневренности зенитных артиллерийских подразделений. С этой целью отрабатываются задачи по огневому поражению и уничтожению в короткие сроки воздушных целей из зенитных и артиллерийских установок и передислокации в сложных горных условиях.
Навыки расчётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по обнаружению, отслеживанию и уничтожению привлеченных к учениям БПЛА проверяются на практике.
Учения продолжаются практическими стрельбами расчётов БПЛА по наземным целям.

____

Tactical-Special Exercises are being held with the Air Defense Units of the Combined Arms Army stationed in the front line

Tactical-Special Exercises are being held with the Combined Arms Army’s Air Defense Units stationed in the front line. Anti-aircraft gunners who are on combat duty in difficult mountainous conditions demonstrate their knowledge and skills during practical firing.
The rapidly changing situation in modern combined arms operation requires all military personnel to have high maneuverability of anti-aircraft artillery units. To this end, the tasks of fire damage and destruction in a short time of air targets using anti-aircraft and artillery mounts and redeployment of units in difficult mountainous conditions are being worked out.
The unmanned aerial vehicles (UAVs) crews’ skills to detect, track and destroy UAVs involved in the exercises are being inspected in practice.
The exercises continue with UAV crews practical firing at ground targets.

Şərh yaz

Your email adress will not be published ,Requied fileds are marked*.